Entrades

Formació oberta a l’aula virtual

1. La comunicació professional amb els clients (10 hores).

  • Curs auto formatiu al teu ritme – Obert durant un mes.

La comunicació professional amb els clients, siguin del tipus que siguin, requereix d’una gran dosi de paciència, autocontrol, flexibilitat i respecte, que en ocasions són difícils de gestionar amb la pressió del temps i l’estrès.

A més a més, els clients sovint traslladen la seva insatisfacció a la primera persona que troben, que acostuma a ser el personal administratiu. Per tant, saber comunicar-nos i atendre amb professionalitat als nostres interlocutors, tindrà un impacte directe en la seva satisfacció.

En aquest curs coneixeràs tots els trucs i estratègies per tenir una bona comunicació professional amb els clients, per atendre’ls de manera empàtica i assertiva, i també per transmetre una imatge excel·lent tant de l’empresa com dels seus professionals.

La comunicació professional amb els clients

 

2. Eines per a afrontar i combatre l’estrès (4 hores).

  • Curs auto formatiu al teu ritme – Obert durant un mes.

Les situacions de cansament emocional sostingudes en el temps, poden portar a l’estrès crònic, i aquest pot ser el preludi de les depressions. Per tant, viure i/o treballar en contextos emocionalment intensos, requereix anar buidant la motxilla per poder tirar endavant de manera saludable.

En aquest curs coneixeràs i practicaràs les eines per a afrontar i combatre l’estrès.

Atenció al client

 

3. Conèixer el nostre món interior per comunicar-nos millor – 7, 9 i 12 d’abril de 19 a 20,30h.

  • Curs obert amb sessions a través de videoconferència.

El benestar emocional de les persones incideix directament en 3 aspectes fonamentals dels equips de treball que enumerem a continuació:

  1. Augment del rendiment professional.
  2. Millora de la comunicació interpersonal aconseguint relacions més madures entre els diferents professionals i també amb clients i proveïdors.
  3. Millora del clima laboral i reducció dels conflictes.

Així doncs, donar eines en aquest sentit a tots els professionals és una inversió amb molt de retorn.

La comunicació professional amb els clients

 

4. Comunicació interpersonal i empatia – 20, 22 i 26 d’abril de 19 a 20,30h.

  • Curs obert amb sessions a través de videoconferència.

La comunicació interpersonal, tant a les organitzacions com a la vida privada, és bàsica per relacionar-nos, conviure, tirar endavant qualsevol projecte, i assolir objectius comuns. Per tant, saber escoltar, tenir les eines per comunicar amb intenció, i adaptar-nos als diferents tipus d’interlocutor amb la màxima empatia, seran factors clau per què les nostres relacions amb els altres siguin satisfactòries.

La comunicació professional amb els clients

 

Els cursos oberts estan disponibles a l’aula virtual i pots veure tota la informació de cada curs als enllaços dels títols o també als de fotos.
Per altra banda em pots demanar més informació i reservar la teva plaça, contactant amb mi a: info@gemmaprats.cat – 658 692 584

Necessites formació a mida per la teva empresa? Tan si la vols presencial com a través de videoconferència, truca’m i et prepararé una proposta adaptada a les teves necessitats. Aquí hi pots veure els temes que treballo.

El tracte excel·lent en l’atenció als usuaris en l’àmbit sanitari

Descripció

La comunicació amb els pacients i les seves famílies, requereix d’una gran dosi de paciència, autocontrol, flexibilitat i respecte, que en ocasions són difícils de gestionar amb la pressió del temps i l’estrès. A més a més, ens connecta sovint, de manera més o menys conscient, amb les nostres pors sobre la manca de salut i el sofriment.

Saber gestionar bé les emocions pròpies i actuar amb plena consciència davant aquesta feina, ens ajudarà a tenir el benestar emocional i la pau interior necessària per ser cada dia millors professionals, garantint l’excel·lència en el tracte amb les persones.

A qui va dirigit

En concret a professionals administratius de centres sanitaris tant públics com privats, així com a recepcionistes i telefonistes de petites consultes mèdiques.

En general a qualsevol professional tant sanitari com no sanitari, que tingui interès per l’atenció als pacients i les seves famílies.

Objectius

• Emfatitzar l’actitud de servei orientada a les necessitats dels usuaris, de cara a projectar una imatge d’empresa i dels seus professionals excel·lent.

• Potenciar l’actitud positiva i pro activa dels professionals.

• Aprendre com podem conèixer les pròpies emocions i controlar les nostres respostes emocionals de cara a millorar els resultats obtinguts en la comunicació amb els usuaris tant interns com externs.

• Conèixer la importància de l’empatia i les habilitats socials en la relació amb els usuaris.

• Conèixer els elements de la comunicació tant verbal com no verbal per a ser utilitzats de manera adequada en la comunicació interpersonal tant telefònica com presencial.

• Aprendre a tractar de manera adequada les queixes i les reclamacions dels usuaris.

Metodologia

El curs combina:

Suport teòric de conceptes.

Exercicis pràctics, vivencials i lúdics, connectant permanentment als assistents amb la serva realitat.

Anàlisi i simulació de situacions reals plantejades pels assistents.

Contingut

1. La transmissió de la imatge d’empresa i dels seus professionals.

2. Aspectes que influeixen en la satisfacció dels usuaris.

3. La intel·ligència emocional aplicada a l’atenció a l’usuari: Autoconsciència, autocontrol, auto motivació, autoestima i empatia.

4. La comunicació conscient i les seves barreres: La veu, el llenguatge, els silencis, la mirada, el somriure, la postura i la gesticulació.

5. Com adaptar-nos a cada tipus d’usuari en funció del seu estil DISC: Dominància, Influència, Seguretat i Control.

6. Atenció presencial als usuaris: Aspectes claus des de l’acollida fins al comiat.

7. Atenció  telefònica als usuaris: Aspectes claus des de l’acollida fins al comiat.

8. Acció i actitud adequades davant les queixes i reclamacions dels usuaris.

Informació del curs

Preu: 200€ (+ 21% IVA)
Idioma del curs: Català
Durada: 16 hores (4 sessions de 4 hores cada una)
Lloc: Nútrim – C. del Comte Borrell, 143, Baixos – 08015 Barcelona
Dates: Dilluns i dijous 18, 21, 25 i 28 d’abril del 2016
Horari: 10 a 14h

Inscripcions

Per correu electrònic: info@gemmaprats.cat
Per telèfon: 658692584

Per web omplint el següent formulari