Política de protecció de dades personals

Responsable del fitxer i encarregada del tractament de les dades: Gemma Prats i Molner – Professional autònoma – NIF: 46125755Z – Adreça legal: C. Joan Miró, 13 – 08320 El Masnou

En el moment que em donis les teves dades de caràcter personal, aquestes seran incorporades al fitxer GP-facturació, la finalitat del qual és emetre les factures dels treballs realitzats. Gemma Prats i Molner té la titularitat i responsabilitat d’aquest fitxer que gestiona a través de la plataforma www.b2brouter.net.

Les dades facilitades seran utilitzades només per a contactes professionals sobre els temes que estiguem tractant, i per emetre les factures. En cap cas seran cedides a tercers per al seu us ni personal ni comercial.

A més a més, el teu correu electrònic s’utilitzarà per a enviar informació comercial, articles i novetats. Només s’enviarà aquesta informació a aquelles persones que hagin donat el seu consentiment explícit per fer-ho, o bé marcant la casella de consentiment a l’omplir la fitxa de client, o bé apuntant-se de manera voluntària al butlletí informatiu que connecta amb la llista de mailchimp que utilitzo per fer aquests enviaments.

En qualsevol cas i en tot moment, podràs exercir els drets de rectificació, i/o cancel·lació, mitjançant un correu electrònic a info@gemmaprats.cat, o si ho desitges també podràs esborrar-te de la llista de mailchimp quan rebis una informació.

Pel que fa a les mesures de seguretat de les dades que emmagatzemo, detallo les principals mesures adoptades:

Deure de confidencialitat i secret

Els documents en paper i suports electrònics s’emmagatzemen en lloc segur: arxius tancats amb clau i ordinadors amb contrasenyes d’accés. Com a professional autònoma, sóc l’única persona que té accés a les dades de caràcter personal, clau de l’arxiu i contrasenyes.

Garanteixo la destrucció de tota la documentació de rebuig que conté dades de caràcter personal, bé sigui en paper, cd, pen drives, discs durs, etc.

Confidencialitat i cessió de dades a tercers

Les dades que em faciliteu es tracten de forma confidencial. Gemma Prats i Molner adopta totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades, evitar alteracions, pèrdua o robatori, tractament o accés no autoritzat de les dades emmagatzemades.

No es comuniquen dades personals o qualsevol informació personal a tercers, es presta atenció especial a no divulgar dades personals protegides durant les consultes online o telefòniques, correus electrònics, etc.

Deure de salvaguarda

A continuació s’exposen les mesures tècniques que utilitzo per garantir la salvaguarda de les dades personals:

ACTUALITZACIÓ D’ORDINADORS I DISPOSITIUS: Els dispositius i ordinadors utilitzats per a l’emmagatzematge i el tractament de les dades personals es mantenen actualitzats.

MALWARE: En els ordinadors i dispositius on es realitza el tractament automatitzat de les dades personals es disposa d’un sistema d’antivirus que garanteix en la mesura del possible el robatori i destrucció de la informació i dades personals. El sistema d’antivirus s’actualitza de forma periòdica.

CÒPIA DE SEGURETAT: Periòdicament es realitza una còpia de seguretat en un segon suport diferent del que s’utilitza per al treball diari. La còpia s’emmagatzema en lloc segur, diferent d’aquell en què està ubicat l’ordinador amb els fitxers originals, per tal de permetre la recuperació de les dades personals en cas de pèrdua de la informació.

Les mesures de seguretat es revisen de forma periòdica, bé per mecanismes automàtics (programari o programes informàtics) o bé manualment.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de Gemma Prats i Molner en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.