La comunicació entre persones en qualsevol àrea, tant personal com de l’empresa,
és bàsica i necessària.

Darrere de cada departament, de cada càrrec, de cada taulell, de cada telèfon i de cada ordinador, hi ha persones que es comuniquen
amb altres persones i que al mateix temps es comuniquen amb elles mateixes.

regla_home

Formació a mida per a empreses:

Els canals de comunicació amb els clients – tant interns com externs -cada cop són més i més complexos, però hem de recordar que, sigui quin sigui el canal i més enllà de l’empresa a la que representen, els nostres clients són persones que necessiten sentir-se bé. Només quan les persones se senten bé, tingudes en compte, recolzades i lliures per a comunicar-se d’una manera oberta i constructiva, poden tenir una implicació absoluta en el “projecte empresa”, a més de rendir el 100% a llarg termini.


Objectius:

Dins les organitzacions, una comunicació adequada serà bàsica per tal de:
• Aconseguir el màxim rendiment dels equips.
• Augmentar la motivació i disminuir la rotació del personal.
• Augmentar la satisfacció i benestar dels treballadors.
• Detectar possibles àrees de millora.
• Satisfer i fidelitzar els clients externs.


Organització i metodologia:

En aquest sentit us ofereixo accions de formació a mida per a empreses, relacionades amb les habilitats de comunicació interpersonal i gestió de les emocions.
Partint d’un estudi de la realitat i les necessitats de l’empresa i del personal a formar, faig un disseny a mida de cada acció formativa.
La metodologia utilitzada combina les següents dinàmiques en funció del curs i la temàtica:

• Exposició dels conceptes teòrics.
• Exercicis pràctics i vivencials que exemplifiquen cada un dels conceptes exposats convidant a la reflexió, al diàleg, al debat i al treball en equip.
• Exercicis i tècniques de coaching que vincularan a cada assistent amb la seva realitat fent-lo més autoconscient i aportant-li nous interrogants i nous reptes a superar.
• Anàlisi de situacions i casos reals a través de grups de discussió i intercanvi de necessitats entre persones i col·lectius.
• Exercicis de role playing adaptats a la realitat de l’empresa amb la possibilitat d’interactuar amb actors externs.
• DISC: Test que avalua a les persones en funció de 4 estils de conducta.