Cursos i tallers que ofereixo a mida, tant en modalitat presencial com online

regla_home

La comunicació “utilètica” i els seus elements

L’objectiu d’aquest curs és donar eines per a establir relacions interpersonals satisfactòries. Es treballarà la gestió de les emocions, l’autocontrol, els elements de comunicació tan verbals com no verbals, l’escolta activa, l’empatia i la comunicació assertiva.

Atenció i orientació al client

L’objectiu d’aquest curs és fomentar la mentalitat d’orientació al client, definida com a una voluntat de satisfer les seves necessitats a través d’una clara vocació de servei. Aquest objectiu principal es vol aconseguir donant als participants eines per a donar valor afegit i gestionar la possible insatisfacció dels clients. Serà important deixar clara la diferència entre servei i servilisme, fomentant la comunicació assertiva en situacions de conflicte. Aquest curs inclou l’atenció al client a través dels diferents canals: Presencial, telefònic i escrit.

Negociació

L’objectiu d’aquest curs és millorar les habilitats comercials i negociadores dels participants. Treballarem les eines de comunicació necessàries per transmetre credibilitat i confiança, les barreres racionals i emocionals que sorgeixen en els processos de negociació i les eines existents en cada etapa des de la presa de contacte fins al tancament d’acords.

Treball en equip

L’objectiu d’aquest curs és assentar les bases per al bon funcionament, el bon clima i el màxim rendiment dels equips de treball. A través del joc i del debat treballarem aspectes com la cooperació, els processos de comunicació interna i de comunicació interpersonal entre professionals, la responsabilitat, la disciplina, la flexibilitat i la pro activitat.

Habilitats de lideratge

L’objectiu d’aquest curs és donar als participants les eines adequades per a dirigir equips de persones de manera òptima. Treballarem les competències emocionals a través de l’autoconeixement, per a aconseguir la màxima seguretat en el rol de líder, fomentant l’autoestima i l’autoconfiança dels professionals. Treballarem les competències directives: implicació, coherència, competència, responsabilitat, rumb, iniciativa, presa de decisions, creativitat i saber delegar. Treballarem les competències comunicatives com l’assertivitat, l’escolta activa, la crítica constructiva i el reconeixement.

Gestió de conflictes interpersonals

L’objectiu d’aquest curs és desenvolupar eines per a gestionar els conflictes amb un enfocament positiu, enfrontat al problema enlloc de a les persones. Treballarem la comunicació interpersonal i l’autocontrol per fomentar la comunicació assertiva i constructiva entre professionals. Treballarem eines per a l’abordatge i la resolució dels conflictes interpersonals.

Pèrdua i dol

L’objectiu d’aquest curs és donar eines per donar males notícies de manera empàtica i assertiva, i per acompanyar a les persones durant els processos de dol que cal elaborar davant una pèrdua.

Intel·ligència emocional

L’objectiu d’aquest taller és aconseguir un millor autoconeixement, per potenciar l’equilibri entre la persona i el seu entorn, millorant la relació amb un mateix i amb els altres. Treballarem l’autoconsciència, l’autocontrol, l’auto motivació, l’autoestima, l’empatia, l’assertivitat i les habilitats socials.

Coaching i creixement personal

L’objectiu d’aquest curs és donar als participants eines per a assolir els seus objectius i superar les barreres tant racionals com emocionals que els impedeixen aconseguir-los. Treballarem l’autoconeixement i les necessitats de les persones com a motor. Buscarem les formes més adequades per sortir de la zona de confort de manera útil i beneficiosa. Treballarem les relacions interpersonals com a via d’adaptació a l’entorn.

Gestió de l’Estrès

L’objectiu d’aquest taller és donar eines per a afrontar i combatre l’estrès tant des del punt de vista físic com emocional.

#ValorsEnAcció!: Taller de Team Building teatral i visual:

L’objectiu d’aquest taller és treballar els valors de la companyia a través d’una activitat lúdica teatral i rodada en format audiovisual. El taller té una durada orientativa d’entre 3 i 4 hores i girarà entorn de la interpretació per part dels participants de diferents obres de teatre. Consulta aquí tota la informació.
(Activitat dirigida a entre 20 i 80 persones).

Entrar a l’aula virtual

regla_home

Si esteu interessats/des en qualsevol de les activitats que realitzo, em podeu escriure un correu a la següent adreça electrònica: info@gemmaprats.cat, o si ho preferiu, trucar-me al telèfon: 658692584.