On visito:

Faig formació i coaching In Company. Us puc venir a veure quan ho necessiteu.
També us puc atendre a hores convingudes al meu despatx de Barcelona. 

Visites concertades En línia

C. Balmes, 9, 1r 1ª
08007 Barcelona

658 692 584

info@gemmaprats.cat