Vivim en un entorn on les empreses pateixen constants canvis en la seva organització
que obliguen a les persones a adaptar-se a noves situacions.

Aquesta necessitat d’adaptació fa que, si les empreses no volen veure com queden obsolets els seus recursos humans,
hagin de potenciar el constant desenvolupament de les habilitats de les persones que les formen.
Aquest és un camí sense fi i un compromís dirigit a la qualitat.

regla_home

Intel·ligència emocional

Tots i totes hem pogut constatar en algun moment de la nostra vida que:

• No n’hi ha prou amb estar formats o disposar d’experiència per a tenir èxit davant d’una situació en concret.
• Hi ha persones amb una gran formació i titulacions de nivell que no aconsegueixen tenir relacions interpersonals satisfactòries.
• Les nostres reaccions no són sempre les més desitjades per nosaltres ni les més apropiades per a resoldre satisfactòriament situacions difícils.
• Els resultats obtinguts en una situació determinada i les emocions viscudes a partir d’aquests resultats, poden condicionar el nostre futur acompliment.
• La nostra interacció amb altres persones ha generat respostes en aquestes totalment diferents a les que esperàvem.

Per tant, tenint en compte que vivim en un medi social on ens relacionem amb altres persones i les seves emocions, i que necessitem de les altres persones tant a la feina com a nivell personal, cada cop es fa més palès que no n’hi ha prou amb un bon coeficient intel·lectual, sinó que s’imposa la necessitat de disposar d’una sèrie d’habilitats interpersonals que estan directament relacionades amb allò que coneixem com a Intel·ligència Emocional.

En aquest sentit, després de l’experiència que he viscut en diferents empreses, i havent vist les dificultats que comporta la manca d’aquestes habilitats per a aconseguir els objectius professionals i personals, he elaborat el següent programa.


Us proposo

Un programa d’actuació individualitzat (Coaching) per a assolir objectius concrets. En definitiva, establir conductes i accions potenciadores, partint d’una consciència més àmplia de nosaltres mateixos.


A qui va dirigit

Persones que volen millorar les seves competències relacionades amb la comunicació interpersonal:
a) Persones que condueixen equips humans tant de forma jeràrquica com funcional.
b) Persones que han de negociar amb clients o proveïdors.
c) Persones que treballen dins un equip humà.


Avantatges per a l’empresa

Un dels objectius bàsics de les empreses és optimitzar el rendiment del seu personal. Tenint en compte que dues de les variables de pes en el rendiment d’una persona són les seves competències i la seva motivació, treballant aquests dos aspectes es pot millorar el rendiment de les persones aconseguint personal més competent, auto motivat, pro actiu i compromès.

Per altra banda ens convertim en empreses punteres que aposten per les persones com al recurs més valuós del que es pot disposar.


Organització i continguts:

La durada del programa depèn de cada persona i situació, amb un mínim habitual d’1 a 3 mesos distribuïts en diverses sessions de 90 minuts.

La demanda dels objectius a assolir serà una combinació entre els resultats del test DISC, i les necessitats que plantegin tant l’empresa com la persona interessada.

El fet d’assolir els objectius dependrà del compromís de portar a la pràctica les habilitats treballades durant les sessions i els exercicis proposats.

Al tractar-se de sessions individualitzades i personals, el contingut de les reunions serà totalment confidencial, encara que s’oferirà a l’empresa un petit informe sobre la dinàmica i l’assoliment d’objectius.