• Coaching

Vivim en un entorn on el món empresarial pateix constants canvis en la seva organització que obliguen a les persones a adaptar-se a noves situacions.
Aquesta necessitat d’adaptació fa que les empreses hagin de potenciar el constant desenvolupament de les habilitats comunicatives i de gestió emocional de les persones que les formen, i una bona manera de fer-ho és a través de processos de coaching individual.

regla_home

Tots i totes hem pogut constatar en algun moment de la nostra vida que:

  • No n’hi ha prou amb estar formats o disposar d’experiència per a tenir èxit davant d’una situació en concret.
  • Hi ha persones amb una gran formació i titulacions de nivell que no aconsegueixen tenir relacions interpersonals satisfactòries.
  • Les nostres reaccions no són sempre les més desitjades per nosaltres ni les més apropiades per a resoldre satisfactòriament situacions difícils.
  • Els resultats obtinguts en una situació determinada i les emocions viscudes a partir d’aquests resultats, poden condicionar el nostre futur acompliment.
  • La nostra interacció amb altres persones ha generat respostes en aquestes totalment diferents a les que esperàvem.

Per tant, tenint en compte que vivim en un medi social on ens relacionem amb altres persones i les seves emocions, i que necessitem els altres tant a la feina com a nivell personal, cada cop es fa més palès que no n’hi ha prou amb un bon coeficient intel·lectual, sinó que s’imposa la necessitat de disposar d’una sèrie d’habilitats interpersonals que estan directament relacionades amb allò que coneixem com a Intel·ligència Emocional.

En aquest sentit, després de l’experiència que he viscut en diferents empreses, i havent vist les dificultats que comporta la manca d’aquestes habilitats per a aconseguir els objectius professionals i personals, he elaborat el programa que detallo a continuació.

Us proposo:

Un programa de coaching individualitzat, per a assolir objectius concrets relacionats amb:

L’objectiu general de l’acció és establir conductes i accions potenciadores i “utilètiques”, partint d’una consciència més àmplia de nosaltres mateixos.

Avantatges per a l’empresa

Una de les necessitats bàsiques de les empreses és optimitzar el rendiment del seu personal. Tenint en compte que dues de les variables de pes en el rendiment d’una persona són les seves competències i la seva motivació, treballant aquests dos aspectes es pot millorar el rendiment de les persones aconseguint professionals més competents, auto motivats, pro actius i compromesos.

Aquest és un camí sense fi i un compromis amb l’excel·lència.

A qui va dirigit

Professionals que volen millorar les seves competències relacionades amb la comunicació interpersonal per:

  • Conduir equips humans tant de forma jeràrquica com funcional.
  • Establir una bona relació terapèutica dels professionals sanitaris amb els seus pacients.
  • Negociar amb clients o proveïdors.
  • Relacionar-se millor dins un equip de treball.

Organització i continguts:

El programa bàsic consta de 6 sessions individuals de 90 minuts cada una.

La descripció dels objectius a assolir serà una combinació entre els resultats del test DISC, i les necessitats que plantegin tant l’empresa com la persona interessada.

El fet d’assolir els objectius dependrà del compromís de portar a la pràctica les habilitats treballades durant les sessions i els exercicis proposats.

Al tractar-se de sessions individualitzades i personals, el contingut de les reunions serà totalment confidencial, encara que s’oferirà a l’empresa un petit informe sobre la dinàmica i l’assoliment d’objectius.

Les sessions es realitzaran aquí

Preu 6 sessions de 90 minuts + Informe personalitzat DISC: 1000€+IVA

Més informació:  info@gemmaprats.cat o al telèfon. 658692584.