2008 – UCF: L’atenció a l’usuari en l’àmbit sanitari

El 2008 hem impartit un curs obert realitzat a UCF, dirigit a personal tant sanitari com administratiu.

2007 i 2008 – CETIB: Competències emocionals per a ser efectius dins les organitzacions

El 2007 i 2008 he realitzat diferents conferències dirigides als col·legiats del CETIB, Col.legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

2006 – UCF: La gestió de conflictes amb els usuaris i d’altres interlocutors dins l’àmbit sanitari

El 2006 he ralitzat un curs obert realitzat a UCF, dirigit a personal tant sanitari com administratiu.